تشخیص نژاد سگ های عکس؟ نويسنده  : bArAnAk | مشاهده ها :
56
| پاسخ ها : 2
مشخصات گری هاند نويسنده  : bArAnAk | مشاهده ها :
3817
| پاسخ ها : 2
آشنایی با نژاد آکیتا ( Akita) نويسنده  : B.G.S | مشاهده ها :
71
| پاسخ ها : 3
سوالات شما نويسنده  : bArAnAk | مشاهده ها :
34804
| پاسخ ها : 103
سگی شبیه زمین شوی (komondor) نويسنده  : bArAnAk | مشاهده ها :
39
| پاسخ ها : 0
سگ بدون مو!! معرفی نژاد شولويتز کوینتلی (Xoloitzcuintli) نويسنده  : bArAnAk | مشاهده ها :
32
| پاسخ ها : 1
کدام نژاد سگ مورد علاقیه شماس ؟؟!! نويسنده  : bArAnAk | مشاهده ها :
5556
| پاسخ ها : 48
خوردن آجیل در سگ ها وخطرات آن نويسنده  : bArAnAk | مشاهده ها :
1485
| پاسخ ها : 3
مشخصات گریت دین نويسنده  : bArAnAk | مشاهده ها :
13010
| پاسخ ها : 3
دفع پشه و حشرات مزاحم از سگ نويسنده  : bArAnAk | مشاهده ها :
155
| پاسخ ها : 1
معرفی نژاد وایمارینر (wiemaraner) نويسنده  : bArAnAk | مشاهده ها :
47
| پاسخ ها : 1
Vizsla نويسنده  : bArAnAk | مشاهده ها :
1243
| پاسخ ها : 3
Kuvasz نويسنده  : bArAnAk | مشاهده ها :
1058
| پاسخ ها : 7
بیماری نويسنده  : emili | مشاهده ها :
64
| پاسخ ها : 0
واگذاری سگ میکس مشکی نويسنده  : emili | مشاهده ها :
82
| پاسخ ها : 0