کدام نژاد سگ مورد علاقیه شماس ؟؟!! نويسنده  : amir tari | مشاهده ها :
7069
| پاسخ ها : 52
تشخیص اصالت توله نويسنده  : n_persian | مشاهده ها :
226
| پاسخ ها : 5
کانال تلگرام وب سایت ایرانیان داگ نويسنده  : admin | مشاهده ها :
5766
| پاسخ ها : 10
تشخیص نژاد سگ خواهشا زود وفوری نويسنده  : MajidSpider | مشاهده ها :
219
| پاسخ ها : 4
تشخص نژاد نويسنده  : MajidSpider | مشاهده ها :
1911
| پاسخ ها : 9
از سرابیای من نويسنده  : tripleh | مشاهده ها :
3421
| پاسخ ها : 17
تشخیص نژاد سگ های عکس؟ نويسنده  : MajidSpider | مشاهده ها :
1060
| پاسخ ها : 4
بدون شرح نويسنده  : B.G.S | مشاهده ها :
2405
| پاسخ ها : 11
گفتگو و پرسش و پاسخ در مورد ژرمن شیپرد نويسنده  : B.G.S | مشاهده ها :
47728
| پاسخ ها : 215
گفتگو و پرسش و پاسخ درباره قدره جونی نويسنده  : saeedaskari | مشاهده ها :
17517
| پاسخ ها : 70
براز سگ کردی من نويسنده  : salek | مشاهده ها :
647
| پاسخ ها : 2
هاژه(نگهبان واقعی) نويسنده  : salek | مشاهده ها :
3775
| پاسخ ها : 13
آشنایی با نژاد آکیتا ( Akita) نويسنده  : B.G.S | مشاهده ها :
756
| پاسخ ها : 5
سگ با نژاد تریگر میکس (احتمالا) پیدا شده است نويسنده  : salehi.general | مشاهده ها :
538
| پاسخ ها : 0
کم پارس ترین نژاد ها کدامند ؟! نويسنده  : bArAnAk | مشاهده ها :
542
| پاسخ ها : 0